Turto vertintojas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymu, Tarptautiniais vertinimo standartais ir Europos vertinimo standartais, privalomą vertinimą reglamentuojančiais teisės aktais, Turto arba verslo vertintojų profesinės etikos kodeksu ir kitais teisės aktais, susijusiais su vertinimu, tiek, kiek jie neprieštarauja Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymui, Tarptautiniams vertinimo standartams, Europos vertinimo standartams ir šiai Metodikai.

Vertintojas vertindamas remiasi rinkos ir ekonomikos logika bei kriterijais, pagrįstais rinkos ir ekonomikos sąlygų stebėjimų ir tyrimų rezultatais. Vertiname visoms finansinėms institucijoms.

Kilo klausimų?

Vardas:

El. paštas:

Adresas:

Tel. numeris:

Kategorija:

Susisiekite su manimi:

Užklausos tekstas:

Primename, kad pirminės konsultacijos nieko nekainuoja – kviečiame kreiptis ir sužinoti bei gauti geriausias sąlygas rinkoje!