Kas mes esame?

Ne tik įmonės, bet ir kiekvienas žmogus gali atsidurti tokioje situacijoje, kai vykdyti prisiimtus finansinius įsipareigojimus tampa nebeįmanoma. Dažnai tokios aplinkybės iškyla dėl įvairių priežasčių, nepriklausančių nuo paties žmogaus valios, pavyzdžiui, dėl staigaus ekonominės situacijos šalyje pablogėjimo ženkliai sumažėjus įplaukoms. Pagrindinė problema, su kuria susiduria toks asmuo – kreditorių nenoras, kad dėl susidariusios nemokumo situacijos būtų pradėtas fizinio asmens nemokumo procesas.

Kredito gavėjas lieka neapsaugotas nuo bankų ir skolų išieškojimo įmonių savivalės, savo sąlygų “diktato”, taip dar labiau pabloginant ir taip jau sunkią žmogaus finansinę padėtį. Vis dėlto, mes turime sprendimą. Nuo 2011 metų lapkričio 1 dienos Latvijoje įsigalėjo nauja Nemokumo įstatymo redakcija. Iki tol nemokumo procesas buvo labai brangus ir sudėtingas, todėl jam galėjo ryžtis tik pavieniai fiziniai asmenys, o dabar nemokumo procesas Latvijoje sutrumpėjo, tapo paprastesnis ir lengviau prieinamas ir tiems, kurių pajamos per mėnesį yra nedidelės. Šia įstatymine galimybe kiekvieną mėnesį Latvijoje pasinaudoja daugiau nei 100 žmonių.

Kaip žinome, Lietuva kaip ir Latvija, yra Europos Sąjungos valstybės narė, todėl esame vienoje rinkoje, kurioje galime laisvai judėti, dirbti, teikti paslaugas, įsisteigti, investuoti ir – svarbiausia – bankrutuoti! Jūs galite pradėti fizinio asmens nemokumo procesą Latvijoje ir mes esame tam, kad jums suteiktume visą būtiną informaciją ir pagalbą šio proceso metu.

 

 

Konsultacijos 

Esminiai Lietuviško ir Latviško asmens bankroto skirtumai:

Proceso trukmė – Lietuviškas 3 metai, Latviškas 1 – 3 metai, jeigu galutinė įsipareigojimų suma po turto pardavimo neviršija 30 000 Eur 1 – eri metai, nuo 30 000 Eur iki 150 000 Eur – 2 metai, virš 150 000 Eur – 3 metai.

 

 

Fizinių asmenų bankrotas. Fizinių asmenų nemokumo konsultacijos

Kai finansinių problemų nebegalima išspręsti derybomis, lieka vienintelė teisinė galimybė – fizinio asmens nemokumo proceso inicijavimas. Mūsų teisininkų specializacija – atstovavimas nemokumo atveju. Jau daugiau negu 1000 asmenų pasinaudoju mūsų biuro paslaugomis. Galima išskirti tokius proceso etapus:

 

Situacijos suvokimas– teisininkai kartu su Jumis apibendrina visą informaciją apie vykdytinus kredito įsipareigojimus, galimus/esamus ginčus ir kitus svarbius aspektus, kurie gali turėti įtakos nemokumo procesui, parengia būtiną nemokumo procesui inicijuoti veiksmų planą ir informuoja apie visą tolimesnę proceso eigą. Mūsų specialistai, atsižvelgę į Jūsų situaciją ir galimybes, įvertina ir optimaliausią nemokumo proceso trukmę.

Dokumentų gavimas ir apibendrinimas (klientui įgaliojus)– tam, kad būtų inicijuotas nemokumo procesas Jums reikės gauti daugiau nei 10 skirtingų pažymų iš bankų ir įvairių valstybės institucijų, dėl to tam reikia ne tik labai daug laiko, bet ir atitinkamų gebėjimų bei žinių. Mūsų centras teikia šių dokumentų paketų tvarkymo paslaugas, taupant Jūsų laiką ir, žinoma, nervus.

Prašymo inicijuoti nemokumo procesą parengimas– mūsų teisininkai parengia visus būtinus procesinius dokumentus. Nemokumo proceso inicijavimo sėkmė neabejotinai priklauso būtent nuo tinkamai parengtų dokumentų.

Įsipareigojimų įvykdymo plano parengimas. Nemokumo planas– sudėtinga finansinių srautų sąskaita, pagal kurią juda Jūsų pinigų srautai viso nemokumo proceso metu. Priklausomai nuo to, kaip tiksliai ir apgalvotai jis bus sudarytas, priklausys ir Jūsų būsima materialinė padėtis. Sudarant planą būtina atsižvelgti ir į galimas, nors akivaizdžiai tuo metu dar nepastebimas problemas, dėl kurių nemokumo proceso inicijavimas gali būti sustabdytas ar net nutrauktas. Dažniausiai jas numatyti ir padėti išspręsti gali tik profesionalūs teisininkai.

Kliento atstovavimas teismuose– atstovavimas klientui viso nemokumo proceso metu. Pažymėtina, kad teismai atmeta apie 50% visų pateiktų nemokumo prašymų. Pagrindinė priežastis – bankų ir kitų kredito įstaigų neigiama pozicija dėl nemokumo proceso inicijavimo. Dėl to svarbu sugebėti argumentuotai atremti visus proceso metu teikiamus kreditorių prieštaravimus ir taip išvengti nemokumo proceso inicijavimo vilkinimo.

Nemokumo proceso stebėsena visą procesą (g. b. nuo 1 iki 3 metų)- nemokumo procesas gali būti nutrauktas, jeigu nemokus fizinis asmuo netinkamai arba ne laiku vykdo prisiimtus įsipareigojimus. Mūsų teisininkai stebi visą nemokumo proceso eigą, todėl Jums nebereikia svarstyti, ar laiku ir visas pateikėte ataskaitas ir nemokumo plano pakeitimus.

Kilo klausimų?

Vardas:

El. paštas:

Tel. numeris:

Užklausos tekstas:

Primename, kad pirminės konsultacijos nieko nekainuoja – kviečiame kreiptis ir sužinoti bei gauti geriausias sąlygas rinkoje!

 

Jei norite sutaupyti brangaus laiko, patikėkite šį darbą mums ! Jums tereikės kelis kartus užsukti į mūsų biurą, o visą kitą darbą atliksime mes.

 

Telefonas pasiteiravimui mob. (8-698) 75222 arba rašyti el.paštu vaida.januska@nidulus.lt