Žemės sklypų formavimas ir pertvarkymas

Žemės sklypų padalijimas, atidalijimas, sujungimas.

Nekilnojamojo turto registre įregistruoto bendrosios nuosavybės teise valdomo žemės sklypo
dalių atidalijimas, jas suformavus kaip atskirus žemės sklypus;

Nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės sklypų padalijimas į atskirus žemės sklypus;

Kelių nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės sklypų sujungimas į vieną žemės sklypą;

Gretimų žemės sklypų ribų pakeitimas (amalgamacija), kai vieno žemės sklypo dalis atidalijama nesuformavus atskiro žemės sklypo ir sujungiama su greta esančiu žemės sklypu.

Naujų žemės sklypų suformavimas laisvoje valstybinėje žemėje;

Žemės sklypų formavimas ( aplink esamus pastatus)

Žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas

Kaimo plėtros projektų rengimas

Ūkininko ūkio sodybų formavimas

Miško įveisimo ne miško žemėje planavimas

Žemės konsolidacijos projektų rengimas

Detalieji planai

Darbus atliekame visoje Lietuvoje.